Įrangos nuomos sutarties sąlygos

Nuomos laikotarpis

Nuomos laikas skaičiuojamas dienomis. Pirmąja Nuomos diena laikoma diena, kada Nuomojama įranga iš Nuomos vietos yra perduodama Nuomininkui. Paskutine Nuomos diena yra laikoma diena, kada Nuomininkas grąžina Nuomojamą įrangą į Nuomos vietą. Jei Įranga grąžinama į Nuomos vietą dienos pradžioje iki 10 valandos, praeita kalendorinė diena yra laikoma paskutine Nuomos diena.

Nuoma

Klientas turi pateikti asmens tapatybę patvirtį dokumentą su nuotrauka (tinka pasas, asmens tapatybės kortelė arba vairuotojo pažymėjimas). Dokumente turi būti asmens parašo pavyzdys. Klientas turi nurodyti savo gyvenamąją vietą ir telefono numerį. Nuomos mokestis sumokamas avansu, prieš paimant įrangą. Klientas turi nurodyti planuojamą nuomos laikotarpį ir sumokėti. Minimalus mokamas avansas yra už 3 dienų nuomą. Klientui grąžinus įrengimą anksčiau, permoka grąžinama ir išrašoma sąskaita faktūra. Klientas nuomojantis įrangą, pasirašo įrangos priėmimo-perdavimo aktą ir įrangos nuomos sutartį.

Nuomotojas gali neišnuomoti įrangos Klientui, jeigu jis nepateikia reikalingų reikalaujamų dokumentuų, turi ilgalaikių įsiskolinimų, Klientas neapmoka 3 dienų nuomos mokestčio avansu.

Nuoma savaitgaliais

Jeigu įranga išnuomojama Penktadienį nuo 13val. ir grąžinama pirmadienį iki 10 val., tada skaičiuojama 1 nuomos diena. 

Nuomos mokestis neskaičiuojamas už šeštadienius, sekmadienius ir švenčių dienas

PAĖMIMAS IR GRĄŽINIMAS

Įrangos perdavimas ir grąžinimas įforminamas Įrangos perdavimo-priėmimo aktu. Įrangos perdavimo-priėmimo aktas yra pagrindinis dokumentas, nurodantis nuomos faktą, sąlygas, įkainį ir naudojimosi įranga laikotarpį.

Klientas privalo įrangą grąžinanti tvarkingą ir išvalytą, nuo įrangos pašalinti dulkes, purva, ir kt.nešvarumus, Taip pat apie grąžinimo laiką informuoti Nuomotoją.

Grąžinus netvarkingą ar sugadintą, purviną įrangą, Klientas padengia visas remonto ar plovimo išlaidas, pagal Nuomininko nurodytus įkainius.